OMIC er en latinsk forkortelse for Optimal Motus In Corpus som på godt norsk betyr Optimal Bevegelse I Kroppen. Dette er noe vi i OMIC jobber for hos våre pasienter.