Behandlingsmetoder


Når du som pasient kommer til oss, utfører vi ulike kliniske tester for å fastlå en diagnose. Behandlingsmetode velges ut fra hvilken diagnose vi kommer frem til. På denne måten har vi best mulige forutsettninger for at vår behandling skaper god effekt på deg.
Behandlingen varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som:

Manipulasjon

Manipulasjon er en teknikk hvor vi med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Behandlingen utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

 

Mobilisering

Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

 

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur (trykkteknikk) blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter.

 

Muskeltøyning

Benyttes for å senke muskelspenninger og øke fleksibiliteten.

 

Massasje

Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen.

 

Dry Needling

Dry needling er en form for nålbehandling som går ut på å deaktivere muskelens spenninger (myofascielle triggerpunkt). Prinsippet er det samme som triggerpunktsbehandling bare at vi kan skape en intramuskulær stimulering, ved å stikke en nål inne i muskelfiberen og dermed behandle mer effektivt og nøyaktig på triggerpunktet.

 

Rehabilitering og trening

Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

 

OMIC har også terapauter som behandler KISS/KIDD.

KISS/KIDD

KISS (kinematic imbalance due to suboccipital strain)

KISS står for øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse

KISS/KIDD skyldes en feilstilling i øvre nakkeledd, altså er det ikke en sykdom. De øvre nakkeleddene har en sentral rolle i barnets utvikling av motorikk og integrering av sanseinntrykk. De er et balanseorgan sammen med øynene og det vestibulære systemet (et system innerst i øret, balansenerven og dens forbindelse med hjernen). En feilstilling/blokkering i de øvre nakkeleddene kan føre til forstyrrelse av barnets motoriske utvikling. Det er desverre lite kunnskap om denne sammenhengen blant leger og helsesøstre, som oftest sender foreldrene hjem og sier at barnet vil vokse seg ut av skjevheten.

Feilstilling i de øvre nakkeleddene kan forårsakes av vanskelige fødsler, som f.eks ved bruk av tang eller sugekopp, keisersnitt, drag i hodet,  tvillingfødsler, setefødsler m.m.

De vanligste symptomene på KISS er:

 • at barnet har en favorittside, de ligger oftest å ser kun til en side
 • ekstrem bakoverbøy i nakken
 • amme/sugeproblemer
 • barnet ligger som en C (bananform)
 • utrøstelig skrik
 • forstyrret søvn
 • motorisk uro og oversensibilitet i nakken
 • asymmetrisk hodefasong, mangler hår på en del av bakhodet som er avflatet

KIDD (kiss-induced dysgnocia and dyspraxia)

KIDD vil si en ubehandlet KISS. Om barn ikke behandles for KISS kan det gi problemer i senere alder. Man kan bl.a se psykomotoriske symptomer som:

 • Sen motorisk utvikling, har vanskelig for fin- og grovmotorikk
 • Hodepine
 • Balanseproblemer
 • AD/HD-lignende symptomer
 • Konsenstrasjonsvansker
 • Språkproblemer
 • Mage- og tarmproblemer
 • Lese og skrivevansker

Behandling av KISS/KIDD er skånsom og effektiv for barnet. Det blir gjort en grundig undersøkelse og diagnostikk for å sikkerstille diagnosen. Behandlingen består av lette trykk og mobiliseringsteknikker rettet mot barnets ryggrad og bekken, for å få tilbake normal funksjon hos barnet. Etter behandlingen får foreldrene råd, veiledning og øvelser de kan gjøre hjemme frem mot et kontrollbesøk noen uker senere.