Hva er Naprapati?


 

En naprapat kombinerer mange forskjellige behandlingsteknikker. De mest vanlige er manipulasjon, triggerpunkter/akupressur og massasje.

Alternativ medisin?
Naprapati er per i dag ansett som en alternativ behandlingsmetode. Derimot er alle naprapater registrert som aktivt medlem i Norges Naprapatforbund pålagt å benytte seg av såkalt evidensbasert medisin. Det vil si at det skal benyttes den behandlingen som det finnes best vitenskapelige bevis for. Naprapatutdanningen består av anatomi, fysiologi og medisinske fag, dette er kunnskap naprapaten benytter ved en grundig undersøkelse og for å stille en korrekt diagnose slik at pasienten får best mulig behandling.

Anamnese, undersøkning og behandling

Behandlingen består av at pasienten forteller hva som er problemet (anamnese). Det er viktig å få med seg alle detaljer som kan ha en innvirkning på hvordan problemet oppsto. Ting som har skjedd for noen år tilbake kan ofte komme tilbake som følge av at man har vent seg til et bevegelsesmønster som ikke er optimalt for kroppen. En liten overbelastning i et ledd eller muskle kan over tid gi mange problemer i bevegelses apparatet. Løperkne/Runnersknee er et vanlig eksempel.

Etter det har man en grundig undersøkning med fysikalske tester for å for å sette en foreløpig diagnose, og kartlegge om det kan være nødvendig med noen videre undersøkelser, som f eks røntgen.

Når det er avklart om problemet er av en slik grad at det kan behandles, gjennomfører man en grundig biomekanisk analyse for å kartlegge eventuelle dysfunksjoner i foreksempel ben, hofte, rygg eller skulder.
Styrketester av muskler og sammenligning av leddutslag for å avsløre om det kan være eventuelle sideforskjeller, er en viktig del av undersøkelsen. De neurologiske testene vil gi en indikasjon på om nervesystemet fungerer som det skal og gir (og tar i mot) den informasjonen det skal.

Når denne kartleggingen er gjort kan man begynne med den fysikalske behandlingen. Ofte (men ikke alltid) starter man med å manipulerer ledd i ryggraden og i bevegelsesapparatet, slik at nervesignaleringen og biomekanikken kommer i gang. Etter det kan man gjøre tester på nytt igjen for å se om det kan bli en umiddelbar reaksjon. Så fortsetter man med muskelbehandling for å få ned muskelspenning og derav minske smerte for å få tilbake en optimal bevegelse i kroppen.

Etter behandlingen gis det råd om tøye og styrkeøvelser som den enkelte kan utføre selv for å forebygge at problemet kommer tilbake. Diskusjon ang endring av teknikk kan også være aktuelt.