Naprapati

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler.

Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen.

Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse.

Hva gjør naprapaten?

En naprapat gir manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende.

Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen.

Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Manipulasjon

Manipulasjon er en teknikk hvor vi med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Behandlingen utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Mobilisering

Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

Behandling av triggerpunkter

Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur (trykkteknikk) blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter.

Muskeltøyning

Benyttes for å senke muskelspenninger og øke fleksibiliteten.

Massasje

Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen.

Dry Needling

Dry needling er en form for nålbehandling som går ut på å deaktivere muskelens spenninger (myofascielle triggerpunkt). Prinsippet er det samme som triggerpunktsbehandling bare at vi kan skape en intramuskulær stimulering, ved å stikke en nål inne i muskelfiberen og dermed behandle mer effektivt og nøyaktig på triggerpunktet.

Rehabilitering og trening

Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

OMIC har også terapauter som behandler KISS/KIDD hos spedbarn

KISS = kinematic imbalance due to suboccipital strain/øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse

KISS/KIDD skyldes en feilstilling i øvre nakkeledd, altså er det ikke en sykdom. De øvre nakkeleddene har en sentral rolle i barnets utvikling av motorikk og integrering av sanseinntrykk. De er et balanseorgan sammen med øynene og det vestibulære systemet (et system innerst i øret, balansenerven og dens forbindelse med hjernen). En feilstilling/blokkering i de øvre nakkeleddene kan føre til forstyrrelse av barnets motoriske utvikling. Det er desverre lite kunnskap om denne sammenhengen blant leger og helsesøstre, som oftest sender foreldrene hjem og sier at barnet vil vokse seg ut av skjevheten.

Feilstilling i de øvre nakkeleddene kan forårsakes av vanskelige fødsler, som f.eks ved bruk av tang eller sugekopp, keisersnitt, drag i hodet,  tvillingfødsler, setefødsler m.m.

De vanligste symptomene på KISS er:

 • at barnet har en favorittside, de ligger oftest å ser kun til en side
 • ekstrem bakoverbøy i nakken
 • amme/sugeproblemer
 • barnet ligger som en C (bananform)
 • utrøstelig skrik
 • forstyrret søvn
 • motorisk uro og oversensibilitet i nakken
 • asymmetrisk hodefasong, mangler hår på en del av bakhodet som er avflatet

KIDD (kiss-induced dysgnocia and dyspraxia)

KIDD vil si en ubehandlet KISS. Om barn ikke behandles for KISS kan det gi problemer i senere alder.

Behandling av KISS/KIDD er skånsom og effektiv for barnet.

Det blir gjort en grundig undersøkelse og diagnostikk for å sikkerstille diagnosen. Behandlingen består av lette trykk og mobiliseringsteknikker rettet mot barnets ryggrad og bekken, for å få tilbake normal funksjon hos barnet.

Etter behandlingen får foreldrene råd, veiledning og øvelser de kan gjøre hjemme frem mot et kontrollbesøk noen uker senere.

Ved KIDD kan man bl.a se psykomotoriske symptomer som:

 • Sen motorisk utvikling, har vanskelig for fin- og grovmotorikk
 • Hodepine
 • Balanseproblemer
 • AD/HD-lignende symptomer
 • Konsenstrasjonsvansker
 • Språkproblemer
 • Mage- og tarmproblemer
 • Lese og skrivevansker